O projektu

Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori realizuje Projekat "Primjena alata za online kolaboraciju i učenje (Office 365) i unapređenje Informacionog sistema obrazovanja (MEIS) – elektronske usluge“.

U okviru Projekta:
  • pokrenut je set obuka za korišćenje aplikacije Microsoft Teams u nastavi kojim je obuhvaćen određeni broj nastavnika iz svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori
  • kreiran je dokument „Digitalna škola“ koji predstavlja koncept i okvir pomoću kojeg škole mogu, uz pomoć Microsoft 365 (Office 365) paketa programa, realizovati sve školske aktivnosti kroz adekvatno digitalno okruženje i koji možete preuzeti ovdje
  • i konačno, kao vid podrške, kreirana je i ova veb stranica sa video-uputstvima za korišćenje Microsoft Teams alata.

Uputstva za upravu

Microsoft Office 365 i Microsoft Teams u školi

Uputstva za ICT koordinatore

Koraci u postupku kreiranja tima

Kanali u Microsoft Teams timovima

Kreiranje korisničkog naloga za nastavnike u Office 365 Education

Podešavanje jezika Microsoft Office 365

Uputstva za odjeljenske starješine i nastavnike

Dodavanja članova u tim odjeljenja u programu Microsoft Teams

Kreiranje zadataka za učenike u programu Microsoft Teams

Pregledanje i ocjenjivanje zadataka u programu Microsoft Teams

Zakazivanje sastanaka u programu Microsoft Teams

Objave i obavještenja u programu Microsoft Teams

Komunikacija putem tekstualnih poruka u programu Microsoft Teams

Korišćenje dokument centra u programu Microsoft Teams

Uputstva za učenike i roditelje

Office 365 i Microsoft Teams - Prvi koraci

Osnovna podešavanja programa Microsoft Teams

Slanje zadatka nastavniku u programu Microsoft Teams - postojeći dokument

Slanje zadatka nastavniku u programu Microsoft Teams - novi dokument